چسب-نقاشی

سایر
چسب-نقاشی
چسب نقاشی امید جهت بهبود قوام و کیفیت رنگ های نیمه پلاستیک کاربرد دارد و همچنین جهت چسباندن کارتن و مقوا نیز استفاده می شود.