رنگ پوشش زیرین

ساختمانی
رنگ پوشش زیرین
پوشش زیرین امید بر پایه رزین آلکید بوده و به صورت لایه میانی یا آستری در قالب یک سیستم محافظتی جهت سازه های فلزی، چوبی و گچی در محیط های ساختمانی و صنعتی بکار می رود. قدرت پوشش آن بالا و چسبندگی خوبی به لایه های آستری آلکیدی زیرین (سطح زیرین) دارد.
فام -
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط  اعمال: 

دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد است که این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه ششم باشد. در چنین شرایطی حداکثر رطوبت نسبی80% می باشد و لایه بعدی پس از گذشت حداقل 24 ساعت اعمال می گردد.


آماده سازی سطح:


سطوح باید کاملا خشک و عاری از هرگونه چربی روغن، نمک، گرد و خاک و هرگونه کثیفی دیگر باش