ضدزنگ اخرایی

ساختمانی
ضدزنگ اخرایی
ضدزنگ اخرایی امید، برپایه رزین آلکید بوده و حاوی پیگمنت اکسید آهن می باشد و برای حفاظت سازه های فولادی در برابر عوامل خورنده موجود در محیط بکار می رود. این محصول از مقاومت خوبی نسبت به رطوبت، آب و حلال های نفتی برخوردار می باشد.
فام قرمز اخرایی
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

  • دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد و حداکثر رطوبت نسبی 90% می باشد.
    در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 24 ساعت اعمال می گردد.


آماده سازی سطح:

  • سطوح فولادی مورد نظر باید عاری از چربی، زنگ زدگی، گرد و خاک، پلیسه و براده های آهن و هرگونه آلودگی دیگر باشد.