رنگ کوره ای آلکید آمین

صنعتی
رنگ کوره ای آلکید آمین
رنگ کوره ای آلکید آمین امید بر پایه رزین آلکید آمین بوده و از مقاومت مطلوبی در برابر عوامل خورنده و ضربه برخوردار می باشد و همچنین سختی و چسبندگی خوبی برروی سطوح فولادی دارد.
فام -
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد است که این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد.

دمای رنگ قبل از اعمال نیز باید حداکثر 4 درجه سانتیگراد با دمای سطح اختلاف داشته و حداکثر رطوبت نسبی نیز %90 باشد.

در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 12 ساعت اعمال می شود.


آماده سازی سطح:

سطوح فولادی مورد نظر باید کاملا خشک و عاری از زنگ زدگی و روغن و چربی، گرد و غبار و هرگونه ناخالصی و آلودگی دیگر باشد.