رنگ روغنی براق آلکیدی

ساختمانی
رنگ روغنی براق آلکیدی
رنگ روغنی براق آلکیدی بر پایه رزین آلکیدی بلند روغن (Long Oil) جهت سطوح فلزی، چوبی، گچی (با استفاده از آستر مناسب) مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ کاملا قابل شستشو است و برای کلیه مصارف داخلی ساختمان توصیه می شود.
فام -
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد است که این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد و حداکثر رطوبت نسبی %80 می باشد.

در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 24 ساعت اعمال می گردد.


آماده سازی سطح:

  • جهت استفاده بر روی سطوح فولادی سطح باید کاملا خشک و عاری از هرگونه زنگ، چربی و کثیفی باشد و برای استفاده بر روی سطوح گچی سطح باید کاملا مستحکم و عاری از مواد سست چسبنده به سطح باشد کل سطح باید با روغن الیف امید در یک تا دو دست آغشته و اشباع شود.