رنگ ترافیک

صنعتی
رنگ ترافیک
رنگ ترافیک امید بر پایه رزین اکریلیک ترموپلاست بوده و از چسبندگی خوبی بر سطوح آسفالت و یا سیمانی برخوردار می باشد. همچنین به دلیل مقاومت مناسب در برابر سایش و عوامل محیطی، جهت علامت گذاری و خط کشی سطوح آسفالت یا سیمانی خیابان ها و مراکز رفت و آمد مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق سفارش مشتری
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد است که این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد. همچنین حداکثر رطوبت نسبی نیز %90 می باشد.

در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 0.5(نیم) ساعت اعمال می شود.


آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر باید کاملا خشک و عاری از نمک، روغن و چربی، گریس، گرد و خاک و هرگونه ناخالصی دیگر باشد و برای اطمینان بیشتر از کیفیت مناسب باید ذرات سنگ، شن، قطعات سیمانی و یا آسفالت خرد شده از روی سطح برداشته شود.