جلای آلکیدی براق

ساختمانی
جلای آلکیدی براق
جلای امید بر پایه رزین آلکید بوده و به عنوان لایه رویه در قالب یک سیستم تزئینی و محافظتی برای سطوح بیرونی سازه های چوبی در محیط های ساختمانی بکار می رود. این جلا پوششی نمی باشد و بصورت یک لاک شفاف و براق جلوه زیبائی به چوب می دهد.
فام -
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

  • دمای مناسب سطح برای اعمال رنگ بین 5 تا 30 درجه سانتیگراد می باشد این دما باید حداقل 3 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد و حداکثر رطوبت نسبی 80% می باشد.
    در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت حداقل 24 ساعت اعمال می گردد.


آماده سازی سطح:

  • سطح باید کاملا خشک و عاری از روغن و چربی، گرد و خاک و هرگونه آلودگی و ناخالصی دیگر باشد.